Meddelelse i tilslutning til cirkulærer på tjenesterejseområdet