Tillæg til Vilkår ved ansættelse af erhvervsuddannelseselever og erhvervsgrunduddannelseselever i statens tjeneste

21-10-1996
GældendeDownload cirkulære som PDF