Omklassificering af visse tjenestemandsstillinger ( socialrådgivere m.fl.)

08-07-1996
HistoriskDownload cirkulære som PDF