Ændring af cirkulære om arbejdstid mv. for lærere og ledere ved erhvervsskolerne se også 44/95

28-05-1996
Historisk



Download cirkulære som PDF