Aftale om job på særlige vilkår samt visse social- og arbejdsmarkedspolitiske ordninger - tillægsaftale til Samarbejdsaftalen

28-02-1996
HistoriskDownload cirkulære som PDF