Rammeaftale mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II om turnusordning