Aflønning af ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

27-09-1995
HistoriskDownload cirkulære som PDF