Arbejdstid mv. for lærer og ledere ved erhvervsskolerne Se også 35/96

04-07-1995
HistoriskDownload cirkulære som PDF