Studerendes forhold under praktikuddannelse til sygeplejerske i perioder, hvor der udbetales vederlag.

20-01-1995
GældendeDownload cirkulære som PDF