Hviletid og fridøgn for lærere m.fl. ved frie grundskoler, bortset fra skoler med kostafdeling.

23-06-1994
HistoriskDownload cirkulære som PDF