Arbejdstid for ledere ved efterskoler og ændring af aftale om klassificering ved efterskoler (viceforstandere)

26-05-1994
HistoriskDownload cirkulære som PDF