Statsansattes kartels indtræden som part i hovedaftalen for tjenestemænd

08-03-1994
HistoriskDownload cirkulære som PDF