Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation/ overens- komstansattes organisation (LC/OC- fællesoverenskomst)

03-03-1994
HistoriskDownload cirkulære som PDF