Seniorordninger for gradvis tilbagetrækning i staten og folkekirken m.v.

28-12-1993
HistoriskDownload cirkulære som PDF