Tjenestefrihed og lønafkortning for ansatte der varetager ombud og lign.