Omklassificering af stillinger som rektor ved gymnasieskoler mv.

06-08-1993
GældendeDownload cirkulære som PDF