Overenskomstansatte lærere ved seminarier, der uddanner pædagoger