Justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 1993

14-07-1993
HistoriskDownload cirkulære som PDF