Udveksling mellem EF-landenes forvaltninger af nationale embedsmænd, der har til opgave at gennemføre EF-forskrifterne vedr. der indre marked (Karolus - porgrammet)

10-03-1993
HistoriskDownload cirkulære som PDF