protokollat for lægekonsulenter i statens Luftfartsvæsen