Stillingsstruktur m.v. ved ernærings- og husholdningsøkonomseminarier