Bortfald af genanvendelsesordninger på StK-området