Aftaler om arbejdstid m.v. for lærere ved selvstændige institutioner for specialundervisning for voksne