Arbejdstid m.v. for tjenestemandsansatte lærere og rektorer ved gymnasieskoler

12-02-1992
GældendeDownload cirkulære som PDF