Regulering af boligbidrag m.v. for tjenesteboliger i Grønland

09-12-1991
Gældende


Bemærkninger

Bemærk, at reguleringsprocenten ophæves med cirkulære 27. juni 2018 (Modst. nr. 009-18)


Download cirkulære som PDF