Særtryk af kap. 23 i Personaleadministrativ Vejledning om tjenesterejser

03-12-1991
GældendeDownload cirkulære som PDF