Hovedaftale mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel, Overenskomstsektionen