Ændring af aftale om flyttegodtgørelse til tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken