Omklassificering af tjenestemandsstillinger fra 1. april 1991.

15-07-1991
GældendeDownload cirkulære som PDF