Rektor,prorektor,dekan,fakultetsrådsformand,fagrådsformand,afdelingsrådsformand og institutbestyrer ved de højere uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet

09-04-1991
HistoriskDownload cirkulære som PDF