Aflønning m.v. af rektor,prorektor og fagrådsformand ved Ingeniørhøjskolerne,De danske Teknika under Undervisningsmin.