Tillægsaftale til aftale af 04-09-89 mellem Fmst. og StK,Tj.m.sekt. om omklassificering af tjenestemandsstillinger m.v.