Forhøjelse af pensionerne til tjenestemænd,der er pensioneret fra lr.35-40, den 1.april 1990 eller senere