Arbejdere ansat ved Statsskovenes Planteavlsstation