Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II om omklassificering af tjenestemandsstillinger