Etablering og betaling af rådighedstjeneste i hjemmet samt tilkald uden forbindelse med den normale arbejdstid

16-05-1990
Historisk



Download cirkulære som PDF