Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II om omklassificering af visse tjenestemandsstillinger m.v.