Decentralisering af adgangen til at indgå aftaler om kvalifikationstillæg i henhold til § 9, stk. 1 og 2.

09-01-1990
GældendeDownload cirkulære som PDF