Aftale mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel,Tjenestemandssektionen, om arbejdsbestemte tillæg

30-01-1989
HistoriskDownload cirkulære som PDF