Lærere, børnehaveklasseledere m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling

11-12-2019
Historisk

Skatteministeriet og Lærernes Centralorganisation har indgået organisationsaftale for lærere, børnehaveklasseledere, skoleledere og undervisningskonsulenter i Dansk Røde Kors Asylafdeling.


Se CIR1H nr 10131 af 11/12/2019 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF