Beregning af pensionsbidrag for visse tjenestemænd

20-11-2019
Gældende

Skatteministeriet udsender cirkulære om beregning af pensionsbidrag for visse tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. ifm. kommunalreformen.


Se CIR1H nr 10041 af 20/11/2019 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF