Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO's forhandlingsområde

31-10-2019
Gældende

Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer m.fl. har indgået aftale om nyt lønsystem for udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO's forhandlingsområde.


Cirkulæret er opdateret med ATP satsen.

Se CIR1H nr 9939 af 31/10/2019 på Retsinformation.


Download cirkulære som PDF