Køkkenmedhjælpere i staten mv.

15-12-2011
Historisk

Finansministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået organisationsaftale for køkkenmedhjælpere.


Bemærkninger

Aftalen indebærer bl.a

  • Overenskomstdækning af kvindelige serviceassistenter, som hovedsagelig er beskæftiget med køkkenarbejde.
  • Bortfald af det tidligere trin 2 i løngruppen for køkkenmedhjælpere.
  • Satser for voksenelever på serviceassistentuddannelsen.
  • Bortfald af bestemmelsen om afløsere (se herom i cirkulærets pkt. 5).
  • Bortfald af bestemmelsen om midlertidig tjeneste i højere stilling.

Organisationsaftalen har virkning fra 1. oktober 2010.

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2008 blev det mellem Finansministeriet og OAO-S aftalt, at pensionsbidraget med virkning fra den 1. oktober 2008 hæves fra 12,5 pct. til 15 pct.


Download cirkulære som PDF