Justering af tjenestemandslønninger mv. pr. 1. april 2018

30-08-2019
Historisk

Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har indgået aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2018.


Se CIR1H nr 9772 af 30/08/2019 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF