Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere

08-12-2005
Historisk

Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund har den 30. november 2005 indgået organisationsaftale for landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere.


Bemærkninger

Organisationsaftalen har virkning fra 1. oktober 2006. Den hidtidige organisationsaftale forlænges til og med 30. september 2006.

Status for fornyelse af aftalen

Ved forhandlinger mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F) den 5. marts 2008 er parterne blevet enige om at forny aftalen.
Læs mere om status for fornyelse af aftalen (0,11 Mb)


Download cirkulære som PDF