Ophævelse af regler om individuel omklassificering af tjenestemænd mv., der er fyldt 60 år

09-11-2011
Gældende

Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået aftale om ophævelse af reglerne om individuel omklassificering af tjenestemænd, der er fyldt 60 år.


Med udgivelsen af aftalen, ophæves cirkulære af 22. december 1999 om individuel omklassificering af tjenestemænd mv., der er fyldt 60 år.

Samtidig ophæves § 6, stk. 4, i bilag 1 i cirkulære af 15. marts 2007 (Perst.nr. 032-07) om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer.


Download cirkulære som PDF