Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10-Centralorganisationen af 2010

25-10-2011
Historisk

Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10-Centralorganisationen af 2010 har indgået fællesoverenskomst. Fællesoverenskomsten udgør sammen med organisationsaftalerne det samlede overenskomstgrundlag.Download cirkulære som PDF