Nyt lønsystem for lærere ansat på tjenestemands- og tjenestemandslignende vilkår ved en række videregående uddannelsesinstitutioner (AC's forhandlingsområde)

03-07-2009
Historisk

Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation har indgået aftale om nyt lønystem for lærere ansat på tjenestemands- og tjenestemandslignende vilkår ved en række videregående uddannelsesinstitutioner.Download cirkulære som PDF