Ændring af cirkulære om overenskomst for akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde

28-10-2014
Gældende

Der er enighed mellem Finansministeriet og IDA og DdL om ændring af overenskomsten af 20. november 2013.Download cirkulære som PDF