Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2021 for tjenesterejser

15-12-2020
Historisk

Satserne for godtgørelse af merudgifter på tjenesterejser reguleres pr. 1. januar 2021.


Se CIR1H nr 9971 af 15/12/2020 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF